ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล

>>>รายละเอียดการรับสมัคร<<<