เรียกนักเรียนบัญชีสำรอง รายงานตัวและมอบตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2565

(สอบคัดเลือกทั่วไป) รอบที่ 10และ

เรียกนักเรียนบัญชีสำรอง รายงานตัวและมอบตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2565

(สอบห้องเรียนพิเศษ) รอบที่ 8