การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7
(Thailand English Online by EQL System-TEOC 7 )