ประกาศ  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔