เรียกนักเรียนบัญชีสำรอง รายงานตัวและมอบตัว
เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2564 (สอบคัดเลือกทั่วไป) รอบที่ 3
 
 
  <--------กรุณาอ่านให้ละเอียดสำคัญมาก