เรียกนักเรียนบัญชีสำรอง รายงานตัวและมอบตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2564
 
(ห้องเรียนพิเศษ AI)