รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนพิเศษ รอบ2)
 
เลื่อนวันสอบเป็นวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564  

ประกาศผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
 
มอบตัววันที่ 21 พฤษภาคม 2564
 
 
 

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
1.บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (พิมพ์ใส่กระดาษ A4) พร้อมติดรูปถ่าย
2.บัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ราชการออกให้
3.ดินสอดำ(2B) ยางลบ กบเหลาดินสอ
4.สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม