การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (SP : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์) รอบที่ 2
 
 

ปิดรับสมัคร 
สอบถามข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ได้ที่ เพิ่มเพื่อน