ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. 
ประจำปีการศึกษา2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าย 1