ประเภทนักเรียน/ประกาศโรงเรียน

ใบสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ประกาศผลสอบ

เอกสารการมอบตัว

 1.นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม

รับที่ครูที่ปรึกษา ตั้งแต่ 8 มี.ค.64
และส่งคืนภายใน 19 มี.ค.64

 

 2.นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (AI , ISM และ SP)

  ปิดรับสมัคร
 

 3.นักเรียนทั่วไป (สอบคัดเลือก)

 

 25 - 28 พ.ค. 64

 4.นักเรียนความสามารถพิเศษ

 25 - 28 พ.ค. 64

 

5.นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

 25 - 28 พ.ค. 64

สอบถามข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ได้ที่ เพิ่มเพื่อน


แนะนำแผนการเรียนห้องทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564แนะนำแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

     
     
 
ติดต่อสอบถามข้อมูล AI
 
ติดต่อสอบถามข้อมูล ISM
 
ติดต่อสอบถามข้อมูล SP