ประเภทนักเรียน/ประกาศโรงเรียน

ใบสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ประกาศผลสอบ

เอกสารการมอบตัว

 1.นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม

รับที่ครูที่ปรึกษา ตั้งแต่ 8 มี.ค.64
และส่งคืนภายใน 19 มี.ค.64

ดาวน์โหลด
6 - 8 พ.ค.64

 2.นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (AI , ISM และ SP)

  ปิดรับสมัคร 

 3.นักเรียนทั่วไป (สอบคัดเลือก)

สมัครด้วยระบบออนไลน์
วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564

 30 เม.ย.64/

 ดาวน์โหลด
6 - 8 พ.ค.64

 4.นักเรียนความสามารถพิเศษ

สมัครด้วยระบบออนไลน์
วันที่ 24 - 27 เมษายน 2564


28 เม.ย.64

 

 ดาวน์โหลด
6 - 8 พ.ค.64

 

5.นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

สมัครด้วยระบบออนไลน์
วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564

 

30 เม.ย.64

ดาวน์โหลด
6 - 8 พ.ค.64

สอบถามข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ได้ที่ เพิ่มเพื่อน


แนะนำแผนการเรียนห้องทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564แนะนำแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

     
     
 
ติดต่อสอบถามข้อมูล AI
 
ติดต่อสอบถามข้อมูล ISM
 
ติดต่อสอบถามข้อมูล SP