ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร PRE - ENT M.1 2021  คลิกที่นี่
ข้อควรระวัง กรุณาตรวจสอบ company code ก่อนชำระเงิน 
ม.1 COMPANY CODE = 81172

ข้อควรระวัง กรุณาตรวจสอบ company code ก่อนชำระเงิน 
ม.4 COMPANY CODE = 81173