ตารางโปรแกรมแข่งขันกีฬาสีภายใน 2563
                           มัธยมศึกษาตอนปลาย

                      
โปรแกรมแข่งขันบาสเกตบอล   คลิก 
โปรแกรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ  คลิก
โปรแกรมการแข่งขันแบดมินตัน  คลิก
โปรแกรมการแข่งขันเปตอง  คลิก
โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล  คลิก
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล  คลิก
โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล  คลิก