ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่