>> คำอธิบายวิชาเลือกเสรีม. << คลิกที่นี่ >>                  

ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีกลุ่มที่ 1 ม. 1 ห้อง 5-8 https://forms.gle/wXw9qmi8L2LA6ewn9 

ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีกลุ่มที่ 2 ม. 1 ห้อง 9-14 https://forms.gle/JqfLA 8 qh 2 ZrPrAu 18

 

>> คำอธิบายวิชาเลือกเสรีม. 2  << คลิกที่นี่ >>                          

ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีกลุ่มที่ 1 ม. 2 ห้อง 4-8 https://forms.gle/i 3 b 6 i 1 WPnEuZgKxH 9

ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีกลุ่มที่ 2 ม. 2 ห้อง 9-13 https://forms.gle/tqiDs2eS6fELBuCT8