รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

free01

 

free 02