ประกาศ  รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศ  คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

 

ระเบียบว่าด้วยการขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน พ.ศ.๒๕๖๓   

คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

 

ใบสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน 

คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลใบสมัคร