การมอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2563)

ณ ศูนย์กีฬาเชิดชัย พลานิวัติ
103083483 265184358230853 3043449377447540223 n

 

ลำดับ กลุ่มการเรียน รายชื่อวันและเวลามอบตัว
1 ภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส
2 ภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น
3 ภาษาอังกฤษ - จีน
4 ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
5 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
6 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
7 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ AI