>>รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๓

ประเภทห้องเรียนปกติ(ในเขตพื้นที่บริการ) ห้องสอบที่๑ - ๒๕  <<คลิก>>

ประเภทห้องเรียนปกติ(นอกเขตพื้นที่บริการ) ห้องสอบที่๓๓ - ๕๖  <<คลิก>>

>>ตารางห้องสอบ <<คลิก>>

>>แผนผังโรงเรียน/อาคารห้องสอบ <<คลิก>>

 

>>รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคปฏิบัติ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๓

ประเภทความสามารถพิเศษ <<คลิก>>