ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติ เพื่อจัดการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ