ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ห้องเรียนพิเศษ)

เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก

มารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

และมอบตัววันพุธที่ 18 มีนาคม 2563