ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2563

    ---> ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

                            <<รายชื่อนักเรียน..คลิกดูรายละเอียดที่นี่>>       

                            <<ผลคะแนนสอบ..คลิกดูรายละเอียดที่นี่>>

        

    ---> ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

                            <<รายชื่อนักเรียน..คลิกดูรายละเอียดที่นี่>>       

                            <<ผลคะแนนสอบ..คลิกดูรายละเอียดที่นี่>>