แนวปฏิบัติการสอบแก้ตัวผ่านระบบonline ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3  ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562

            - แนวปฏิบัติการสอบแก้ตัว  << คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่>>

            - คำชี้แจงการสอบแก้ตัวในรายวิชาต่างๆ  << คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่>>