ประกาศ!!! โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ การคัดนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 16 ปี (พ.ศ. 2547-2548)

วันที่ 29 ก.พ. 2563 (รอบแรก) - 1 มี.ค. 2563 (รอบสอง) เวลา 8.00น. ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสตรีวิทยา๒

 

ติดต่อประสานงาน

อ.ศุภชัย อนันตธนารักษ์ 0819210357

อ.ภาณุมาศ หอมลา 0651926245