ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รายละเอียด 

ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี กลุ่มที่ 1 (ม.1/4 - ม.1/8) >> https://forms.gle/1k7N7nwJznHur6rg8

ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี กลุ่มที่ 2 (ม.1/9 - ม.1/13) >> https://forms.gle/rBvDUvxcCXFoUKTK9