รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

(ขั้นตอนการสอบแก้ตัว ชั้น ม.4-6)

QR

 

QR CODE ลงทะเบียนสอบแก้ตัว

หมายเหตุ

        เนื่องจากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง "ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ" ทำให้โรงเรียนต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการซ่อมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการลงทะเบียนซ่อม และการรับ-ส่งงาน ในระบบออนไลน์ผ่านครูผู้รับผิดชอบ