ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้า

เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่