กำหนดการสอบ ตารางสอบ และสถานที่สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ม.4 - ม.6)

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 - วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

1.หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ลิกที่นี่
2.ตารางสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกที่นี่

new gif 4ประกาศสถานที่สอบnew gif 4

มัธยมศึกษาปีที่ 4

  • สถานที่สอบ DOWNLOAD 
  • หมายเลขห้องสอบ DOWNLOAD 

มัธยมศึกษาปีที่ 5

  • สถานที่สอบ DOWNLOAD 
  • หมายเลขห้องสอบ DOWNLOAD 

มัธยมศึกษาปีที่ 6

  • สถานที่สอบ DOWNLOAD 
  • หมายเลขห้องสอบ DOWNLOAD