กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562(ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)

         หนังสือแจ้งผู้ปกครอง   <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>

         ตารางสอบ                 <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>

         ตารางห้องสอบ           <<คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>