ทางกลุ่มสาระศิลปะมัธยมศึกษาตอนต้นได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันการประกวดบรรเลงดนตรีไทย

    "ศรทอง" พุทธศักราช ๒๕๖๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ ๑๐
             ถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
            พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ  
          พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
ในรอบชิงชนะเลิศผลปรากฎว่า นายธีรธรรม เพียรพงษ์ ชั้น  ม.3/11  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รับ
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ รายการระนาดเอก  ระดับมัธยมศึกษา

 ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                             รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

                                 1.นายธีรธรรม             เพียรพงษ์     ชั้น ม. 3/11

                                 2.เด็กชายไกรวิชญ์       จงใจ           ชั้น ม. 3/6

                                 3.เด็กชายวรรณชนะ      รักศรี           ชั้น ม. 3/7

                              รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

                        1.นายธีรธรรม               เพียรพงษ์      ชั้น ม. 3/11

                                2.เด็กชายไกรวิชญ์       จงใจ             ชั้น ม. 3/6

                                3.เด็กชายวรรณชนะ      รักศรี             ชั้น ม. 3/7

                              โดยมีอาจารย์ความคุมดูแลดังนี้

             1.อาจารย์ อดิศักดิ์       สท้านโยธิน

                                2.อาจารย์ วันชนะ       ฤกษ์สมุทร

                                3.อาจารย์ นันทพร      สท้านโยธิน

 

 

 26

12

22

04

17

01

  03

18  02

29


33