ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ

   


นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ต้องมารายงานตัวในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 2