ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

          ชนะเลิศการประกวดวงดนตรี School Band Battle 2018 (LIVE) จัดโดย NIVEA MEN และ GMMTV

     ได้รับเงินรางวัล 1 แสนบาท เป็นการแข่งขันวงดนตรีเฉพาะโรงเรียนมัธยมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้
       ๑. น.ส.ธัญธร นันทเสน (นักร้องนำ) นักเรียนชั้น ม.๖/๑๗
    ๒. นายศุภโชค อนุสุวรรณ (มือเบส) นักเรียนชั้น ม.๖/๙
                    ๓. น.ส.ชญากาณฑ์ วิมลโนช (มือกีต้าร์ คอรัส)นักเรียนชั้น ม.๕/๙
           ๔. นายฐิติกานต์ กุลเกษม (มือคีย์บอร์ด) นักเรียนชั้น ม.๕/๙
     ๕. นายวรินทร กิตติวรกิจ (มือกีต้าร์) นักเรียนชั้น ม.๕/๙
๖. ด.ช.ปพน หลีสกุล (มือกลอง)นักเรียนชั้น ม.๒/๑๓
ผู้ควบคุมวง อาจารย์ปรัชญา เจริญชีพ อาจารย์ประจำวิชาดนตรีสากล หมวดศิลปะ ม.ปลาย

 

S 33447986

 

S 33447987

 

S 33447988