ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ธีรธรรม  เพียรพงษ์ นักเรียนชั้น ม.3/11

ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยวเครื่องมือ  ฆ้องวงเล็ก  เพลงแขกมอญ ๓ ชั้น

"ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

 

99862

2 3
4

5

6