รายชื่อครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมประเมินสมรรถนะด้านทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 

รายชื่อครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมประเมินสมรรถนะด้านทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 


วันที่

รายละเอียด
19 กันยายน  2563 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
4 ตุลาคม  2563 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่