ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ (The Special Program)

ประจำปีการศึกษา 2556

มีทั้งหมด จำนวน 6 ห้อง และมี 2 กลุ่มการเรียน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มการเรียนที่ 1 (วิทยาศาตร์ - คณิตศาสตร์) DOWNLOAD เอกสารที่นี่

กลุ่มการเรียนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์) DOWNLOAD เอกสารที่นี่