ทางกลุ่มสาระศิลปะ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้นำนักเรียนเข้าร่วม การประกวดบรรเลงดนตรีไทย
                                                         "ศรทอง" พุทธศักราช ๒๕๖๑
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
                             ถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์                                                                      และพระเจ้าหลานเธอ  
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 

                        ในรอบชิงชนะเลิศ ผลปรากฏว่า นายธนวันต์   เหลืองบริสุทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10

                                        ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562
                           ครูผู้ควบคุม

                   1. นางนันทพร   สท้านโยธิน

                   2. นายอดิศักดิ์   สท้านโยธิน

 

20

32

28

01

24

34