โครงการประกวดออกแบบกราฟิกบนถุงผ้าลดโลกร้อน  รายละเอียด