ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

1.นักเรียนทั่วไป

รายชื่อนักเรียนทั่วไปที่ผ่านการคัดเลือก

2.นักเรียน ม.3 เดิม (เพิ่มเติม)


รายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ที่ผ่านการคัดเลือก(เพิ่มเติม)

สำหรับนักเรียนสอบเปลี่ยนกลุ่มการเรียนและสอบเข้ากลุ่มการเรียน
สามารถดูรายชื่อตามกลุ่มการเรียนได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณอาคารคุณหญิงบุญเจือฯ (หน้าสหกรณ์)

   
นักเรียนทั่วไปที่ผ่านการคัดเลือก
และนักเรียน ม.3 เดิมรอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตามประกาศกลุ่มการเรียนและม.3 เดิม (เพิ่มเติม)  จะต้องมารายงานตัวและผู้ปกครองต้องมาประชุมเพื่อรับเอกสารการมอบตัวและฟังคำชี้แจง ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. ณ อาคารคุณหญิงบุญเจือฯ โดยนักเรียนม.3 เดิม จะต้องนำบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนมาแสดง ส่วนนักเรียนทั่วไปจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนมาแสดงด้วย
การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา รายละเอียด