ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่