รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ (ภาคปฏิบัติ) เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  รายชื่อ การทดสอบความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562

08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียนสอบที่ศูนย์กีฬาเชิดชัย พลานิวัติ
09.00 น.  ทดสอบความสามารถ
 ดนตรีไทย  ห้อง 212 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์
 ดนตรีสากล  ห้อง 211 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์
ทัศนศิลป์  ห้อง 223 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์
นาฏศิลป์  ห้อง 214 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์
 ฟุตบอล (ชาย)  สนามฟุตบอลศิริลักษณ์ นันทพิศาล
 บาสเกตบอล (ชาย)  ศูนย์กีฬาเชิดชัย พลานิวัติ
 ตะกร้อ (หญิง)  ศูนย์กีฬาเชิดชัย พลานิวัติ