ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไข) .....คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ .....คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬา) 

.....คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ด้านศิลปะ ดนตรี) 

.....คลิกเพื่อดูรายละเอียด