ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประกาศผลคะแนน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(เรียงตามลำดับคะแนนสอบ)
1.ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (SP) กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
2.ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (SP) กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
3.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น (ISM)