ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล   รายละเอียด