การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

ประเภท รายละเอียด/ประกาศ หลักสูตร ใบสมัคร
1.ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (SP)    

 

ตัวอย่างใบสมัคร

2.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM)    

 

ตัวอย่างใบสมัคร

3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)      
4.นักเรียนทั่วไป       
5.นักเรียนความสามารถพิเศษ      
6.นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ      


  

12

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5709939 - 41 ต่อ 132 , 138 ในวันและเวลาราชการ