การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

ประเภท รายละเอียด/ประกาศ กิจกรรม มอบตัว 
1.ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (SP)  

ผลการสอบคัดเลือก

17 มี.ค.62

ณ อาคาร 10 ชั้นล่าง 

2.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้มข้น (ISM)  

ผลการสอบคัดเลือก

17 มี.ค.62

ณ อาคาร 10 ชั้นล่าง

3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)    

รายงานตัววันที่ 6 เม.ย 62

 9 เม.ย 62
4.นักเรียนทั่วไป     
รายงานตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 6 เม.ย.62
 9 เม.ย 62
5.นักเรียนความสามารถพิเศษ 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 
6.นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   

 

 

 

12

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5709939 - 41 ต่อ 132 , 138 ในวันและเวลาราชการ