กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ม.4 - ม.6)
ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ และ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562

  • หนังสือแจ้งผู้ปกครอง คลิกที่นี่
  • ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันพุธที่ 13 - วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  คลิกที่นี่
  • สถานที่สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่
  • ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5  สอบวันพฤหัสที่ 28 กุมภาพันธ์ - วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562  คลิกที่นี่
  •  new 1 สถานที่สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่ new 1
  • สถานที่สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่