รายละเอียด การสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

 

1.คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

2.หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และตารางสอบ O-NET