ขอแสดงความยินดีกับ

นายมนพัฒน์ มะโนทัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16

ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ระดับชาติ ประจำปี 2562

113663