4 ธ.ค 2562 รองฯอรทัย เป็นตัวแทน ผอ.ธีรัช ไชยยศ

ในการทำ MOU กับ องค์กร PAX ในความร่วมมือวิชาการ

ในการส่งนักเรียนไปแลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรม Bangkok Marriott Sukumvit

 

S 33521789

 

 S 33521790 S 33521791