หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

 

วฐ1 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

วฐ2 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

วฐ3 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

ว20.2560 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

21.2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

ว22.2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ศธ0206.3 0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่