ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- ใบแจ้งผู้ปกครอง คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

- ตารางสอบระดับ ม.1 , ม.2 และ ม.3  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

- ตารางห้องสอบ  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่