ประกาศ เปิดจองบูธจำหน่ายสินค้า "งานเศรษฐาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10"  จำหน่ายระหว่าวันที่ 25-26  สิงหาคม  2561  รายละเอียดเพิ่มเติม